Версия для печати

Впровадження Європейського мовного портфоліо у навчання англійської мови

Оцените материал
(1 Голосовать)

Впровадження Європейського мовного портфоліо у навчання англійської мовиСучасний світ характеризується швидкістю та глобальністю змін, надзвичайною інформаційною насиченістю. Цими особливостями визначається і завдання сучасного загальноосвітнього закладу формувати таку особистість, яка була б здатна швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, генерувати нові ідеї, уміти добувати та  переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня ми вважаємо метод мовного портфоліо з навчального предмету «іноземна мова».
Використання цього методу у навчанні іноземної мови допомагає вирішити такі завдання:
- створення мотивації навчальної діяльності;
- розвиток пізнавальних навичок учня;
- розвиток самооцінки здібностей учня;
- розвиток самодисципліни та самовираження;
- формування уміння самостійно конструювати свої знання;
- формування уміння планувати свою діяльність;
- формування уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
- формування організаційних навичок;

Мовний портфоліо («Language Portfolio») було розроблено Лінгвістичним Комітетом Ради Європи з метою стандартизації вимог до вивчення, викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов у Європейських країнах. Вперше мовне портфоліо було презентовано в Україні у 2003 році після опрацювання у 15-ти країнах Європейського Союзу.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти пропонують три обов'язкових компоненти мовного портфоліо:
•    мовний паспорт ;
•    мовну біографію;
•    мовне досьє.

Мовний паспорт («Language Passport») – підсумовує особисті досягнення учня у вивченні мови та його особистий досвід міжкультурного спілкування.
Мовний паспорт містить:
•    фото учня;
•    анкетні дані учня;
•    особисту інформацію (хобі тощо);
•    критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;
•    власну самооцінку володіння іноземною мовою (за загальноєвропейськими рівнями)

Мовна біографія («Language Biography») - відображає власні досягнення учня в навчанні, фіксує значущі етапи його мовного й міжкультурного спілкування. Вона містить:
- план роботи з предмета «іноземна мова» на певну тему (на семестр чи рік);
- табель оцінювання вчителем рівня володіння учнем іноземною мовою (у вигляді графіка з указанням виду мовленнєвої діяльності);
- табель самооцінки учнем власних досягнень (у вигляді графіка);
- аркуш самоосвіти, що містить теми самоосвітньої діяльності згідно з інтересами учня (біографії кумирів, сучасні пісні англійською мовою та їх переклад, кулінарні рецепти тощо);
- алгоритми окремих видів діяльності на уроці у вигляді порад учням з удосконалення його навчальних навичок в ході уроку чи підготовки до тестування («Study for Success», «Communication Plus»);
- аркуш рекордів («Self-assessment of my records»), який учень обов'язково заповнює в кінці кожної теми, де він констатує здобуті особисті досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, а також визначає свій рівень володіння іноземною мовою (в обсязі вивченої теми).

Прикладом мовної біографіїї може бути такий опис компетенцій учня:

Listening I can...
•    understand familiar words and simple phrases about myself, my family, my friends, my hobbies, etc.
•    understand simple questions about me and my experiences
Reading I can...
•    choose words from a list to complete short texts
•    understand simple texts about other cultures
Speaking I can...
•    have a conversation about topics I know
•    talk about people in the past and past activities
Writing I can...
•    write a very simple personal letter, for example, describing myself and my friend.
•    write short, simple notes, postcards and stories.

У Мовному досьє («Dossier») учень збирає зразки своїх творчих робіт («Samples of work») та свідчення у вивченні іноземної мови.
Мовне досьє може включати:
•    творчі проекти учнів
•    доповіді з теми на англійській мові
•    кросворди з вивчених тем тощо
•    підписані листівки та листи
•    есе, твори, анотації, статті
•    аудіо- чи відеоматеріали
•    списки прочитаних оповідань, власні рецензії
•    дипломи, сертифікати тощо.

Також мовне досьє містить Аркуш свідчень про свої досягнення («Evidence of Achievements in Language Learning») - це інформаційна карта участі власника портфоліо в заходах з англійської мови, участь у предметному тижні тощо.

Кожний вчитель може вносити зміни до переліку матеріалів, що наповнюють портфоліо, відповідно до рівня учнів, їхніх вікових особливостей, а також використовувати різні розділи мовного портфелю на різних етапах навчання іноземних мов:
- перед вивченням нової теми з метою показати учням, чого вони можуть навчитися;
- під час перевірки домашнього завдання;
- на заключному етапі роботи над темою;
- після презентації творчої роботи і т.д.
Таким чином, основна мета Європейського мовного портфоліо полягає в тому, щоб на основі зібраної учнем  інформації про власну успішність і зразків учнівських робіт продемонструвати  ступінь сформованості  мовних та мовленнєвих умінь і навичок на даний момент та якісне зростання в навчанні з предмета.
Оскільки використання мовного портфеля у вивченні іноземної мови підсилює ситуацію успіху в навчальній діяльності, а систематичне поетапне заповнення мовного портфеля реалізує ідею безперервності освіти, мовний портфель створює передумови для вдосконалення знань дітей і самостійного вивчення ними англійської мови.

Пропоноуємо ознайомитися із зразками творчих проектів для Мовного портфеля з англійської мови на матеріалі британських підручників з інструкціями для вчителя:

1. Project: School rules poster – за підручником для учнів молодших класів “Fly high”, у контексті вивчення теми «Модальне дієслово must»:

Проект 1

•    Ask the children to look at the poster and read the two headings
•    Say “at our school we must…” and ask the children to read the rules. Repeat with “At our school we mustn’t…”
•    Distribute the paper and ask the children to prepare their posters.
•    Invite some children to the front to present their work to the class and to read what they’ve written.

2. Project: Your ideal school - за підручником для учнів середніх класів «Challenges”, у контексті теми "School  life”.

Проект 2•    In stage 1, encourage students to exchange ideas as a whole class so that all the students have plenty of ideas to choose from.
•    Students make notes for their three paragraphs. Advise them to refer back to the text about school in Japan. Help with vocabulary if necessary.
•    Ask one of the students to read aloud the example first paragraph
•    Students work in groups of 3-4, reading and commenting on each other’s ideal school.

Последнее изменение Понедельник, 17 Июня 2013 09:33