(044)240-21-01 phone logo

blog

Ошибка
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 501
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 234
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 524
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 820
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 485

Наш блог регистрация

Блог последние комментарии

Калейдоскоп – творча робота учня

Автор 
Оцените материал
(8 голосов)

kaleydoskop-tvorcha-robota-uchnya-1Автори: Жирна І.М., Савченко І. П. –
вчителі англійської мови
Шосткинської спеціалізованої школи
I ступеня №13
з поглибленим вивченням
іноземних мов.

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов передбачає систематичну роботу над розвитком писемного мовлення та постійний розвиток каліграфічних навичок у початковій школі.

Сьогодні ми є свідками того, як англійська мова стає реально затребуваною. Останні роки свідчать про значне підвищення інтересу до англійської мови як засобу міжнародного спілкування. Вона уже визнана мовою професійного спілкування в різних сферах діяльності, а поява комп'ютерів поставила використання англійської мови в особливе становище порівняно з іншими мовами.

Під каліграфічними навичками розуміють навички написання букв і буквосполучень даної мови як окремо, так і в писемному мовленні. Слід зазначити , що на початковому ступені важливо закласти міцні основи графічних та орфографічних навичок, щоб забезпечити учням можливість використання письма на подальших ступенях. Зрозуміло, що успішний розвиток мовленнєвих умінь письма зумовлюється якістю сформованих навичок техніки письма, а для цього на кожному уроці англійської мови необхідно регулярно виконувати письмові вправи. Серед вправ для домашнього завдання принаймні одна з них повинна виконуватися у письмовій формі.

На уроках англійської мови використовують латинську графіку. Аналіз системи друкованих знаків українського та латинського алфавітів свідчить про те, що в них є подібні букви (наприклад: Аа, Оо, Хх, Ее, Мт, Кк, Рр), букви, які частково співпадають у написанні (Тt, Нh, Uu, Вb), і букви, накреслення яких зовсім відрізняється від букв українського алфавіту (Ss, Ff, Rr, Qq, Ww, Jj, Zz).

Головна увага при навчанні техніки письма приділяється чіткості і нормативному написанню букв. Для формування графічних/каліграфічних навичок слід використовувати вправи, метою яких є навчити учнів писати букви алфавіту тієї мови, що вивчається. Це можуть бути вправи на написання окремих букв, на ускладнене списування/ виписування букв, буквосполучень і слів з елементами комбінування, групування тощо. Техніка письма, крім каліграфічних, передбачає володіння орфографічними навичками. Під орфографічними навичками розуміють навички написання слів у відповідності до правил використання письмових знаків у кожному конкретному слові.

Орфографічні системи іноземних мов, що вивчаються в середніх навчальних закладах, базуються на чотирьох основних принципах:

 • 1) фонетичному, коли буква повністю відповідає звуку, тобто опорою є вимова (наприклад, англ.: pen);
 • 2) морфологічному, коли написання визначається правилами граматики (морфології) незалежно від фонетичних умов, наприклад, у споріднених словах чи формах (наприклад, англ.: nation – nationality)
 • 3) традиційному (історичному), коли орфографічні форми є традиційно закріпленими і відображають зниклі норми вимови (наприклад, англ.: daughter);
 • 4) ідеографічному, коли звукові омоніми розрізняються за допомогою графічних знаків.

На початковому етапі навчання техніки письма важливо враховувати особливості графемно-фонемних відповідностей кожної конкретної іноземної мови і проводити цілеспрямоване навчання з метою подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою мови. Серед таких труднощів насамперед виділяються буквосполучення, що передають один звук (наприклад, англ. sh, th, або сk.)

Інша складність - одна буква може передавати різні фонеми, наприклад: в англійській мові буква s відповідає кільком звукам - /s/, /z/, /s/ та /з/. Або навпаки - один звук зображується на письмі різними графемами (наприклад, англ.: іr, еr, ur. )

Має місце явище, яке зовсім чуже українській мові — наявність так званих "німих" букв (наприклад, англ.: е у словах з відкритим складом — line, plate; у буквосполученнях: wh-, ght: whom, right). Це та розходження у графемно-фонемних системах української та англійської мов стають причиною значної кількості орфографічних помилок у письмовому мовленні учнів.

З метою попередження помилок та навчання учнів правопису згідно з орфографією іноземних мов слід використовувати спеціальні вправи, націлені на формування стійких орфографічних навичок.

При навчанні орфографії широко використовується списування. При списуванні слів в учнів слід виробляти звичку не «змальовувати» слово буква за буквою (це можна спостерігати, коли учень піднімає очі після кожної букви, щоб подивитися, яку букву писати далі), а уважно подивитися на слово, постаратися запам'ятати і писати по пам'яті . Цей прийом розвиває зорову пам'ять (без чого практично не можна навчитися грамотно писати), вчить правильному написанню і прискорює темп списування, сприяє кращому запам'ятовуванню слів як лексичних одиниць, тому що слово прочитується про себе і вголос, утримується в короткочасній пам'яті і записується.

Дослідження показують, що коли дитина бачить надруковане слово уявляє собі, як слово пишеться списує слово багаторазово із зразка це ефективний спосіб вивчення правильного написання слів.

kaleydoskop-tvorcha-robota-uchnya-2Працюючи в Шосткинській спеціалізованій школі I ступеня №13 з поглибленим вивченням іноземної мови вчителі Савченко Ірина Петрівна та Жирна Інна Миколаївна при оволодінні учнями письма використовують такий вид роботи як калейдоскоп. Що таке калейдоскоп? При вивчені будь-якої лексичної теми учням пропонується вивчити певну кількість слів. Потім по цих словах вони повинні написати диктант. Але дітям 2-4-х класів дуже важко запам’ятати написання усіх нових слів. Тоді їм задається додому таке творче завдання як калейдоскоп. Учень повинен на аркуші паперу формату А4 написати ці слова в будь якому порядку. Вони можуть писати їх різними кольорами, використовуючи для цього фломастери, олівці або гелеві ручки. Головна умова, щоб кожне слово було прописане не менше 5 разів.

kaleydoskop-tvorcha-robota-uchnya-3Цей вид роботи створює у дітей позитивний настрій на вивчення нових слів та і англійської мови взагалі. Таке завдання дуже подобається учням, воно їм посильне, його виконання забезпечено попереднім досвідом. Таке завдання сприяє розвитку творчих здібностей дитини. Як правило після виконання такого завдання дитина успішно пише диктант по заданій темі. У других класах діти виготовляють калейдоскопи зі словами на правила читання буквосполучень та букв. У 3-х та 4-х класах діти роблять калейдоскопи слів програмних тем, наприклад,” Зима”, “Їжа”, “ Одяг”, “ Сім’я”, “ Числівники”, “ Спорт”, “Осінь “, “ Квартира” тощо.

Виготовлення калейдоскопу залучає до роботи різні аналізатори. Батьки теж можуть допомагати дітям у виготовленні калейдоскопів, що позитивно впливає на стосунки між дітьми та батьками. Ось чому калейдоскоп сприяє успішному навчанню грамоти в учнів початкової школи. Але діти в своїй творчості пішли далі і почали виготовляти калейдоскопи в різноманітних формах : у вигляді тварин, квітів, кошиків, будиночків, книжок, телевізорів, холодильників тощо. Раз на місяць в школі влаштовується виставка кращих калейдоскопів, яку діти дуже люблять відвідувати і з радістю впізнають свої роботи.

На протязі 10 років виконання цієї роботи накопичилося багато різних шедеврів. Деякі з них ви можете побачити на слайдах.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. — К.: Рад. школа, 1981. 2. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам. М.1969
 2. Берман И.М. Краткая практическая грамматика английского языка для чтения текстов. М. 1965
 3. Бех П.О. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови 1996 № 2
 4. Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови К.,1989;
 5. Дмитровський Є. М. Кабінет іноземної мови в школі. — К.: Рад. школа, 1962.
 6. Державна національна програма “освіта” Україна ХХІ ст.. К.,1994;
 7. Жицький Є. І. Самостійність і творча активність у процесі вивчення іноземної мови . — К.: Школа, 1999.
 8. Іноземна мова в загальноосвітній школі / 2002 № 11
 9. Махмутов М.И. Организация обучения в школе К.,1993;
 10. Онищук В. О. Типи, структура і методика уроку в школі. — К.: Рад. школа, 1973.
 11. Савчук М.І. Дидактика сучасної освіти / К.2005
 12. Соболєв І. І. Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі. — К.: Рад. школа, 1963.

 

1 Комментарий

 • Комментировать Елена Судакова Четверг, 23 Октября 2014 11:15 написал Елена Судакова

  Як навчити дітей початкової школи писати диктанти англійською мовою?
  Всім відомо, що англійська орфографія досить складна. Існує, навіть, жартівливе прислів’я «Пишемо Манчестер – читаємо Ліверпуль». А в Америці створили конкурс “A Spelling Bee”, щоб виявити найбільш талановитих учнів, які можуть назвати по буквах довгі і складні слова. Є навіть документальні фільми, які знято про учнів і їх сім’ї, які приймають участь у національних конкурсах з орфографії. Переможці цього конкурсу мають можливість отримати гранти на навчання в найпрестижніших вузах країни. А як же українським учням впоратися з складнощами англійської орфографії и навчитися правильно писати слова? Вчителі англійської мови Жирна І.М та Савченко І.П. з міста Шостка пропонують своїм учням творче домашнє завдання «Калейдоскоп» для розвитку писемного мовлення і каліграфічних навичок. Учень повинен на аркуші паперу формату А4 написати нові слова в будь якому порядку не менше 5 разів,використовуючи для цього кольорові фломастери, олівці або гелеві ручки. Але діти почали виготовляти калейдоскопи в різноманітних формах: у вигляді тварин, квітів, кошиків, будиночків, книжок, телевізорів, холодильників тощо. Раз на місяць в школі влаштовується виставка кращих калейдоскопів, яку діти дуже люблять відвідувати і з радістю впізнають свої роботи. Сподіваємось, що досвід вчителів з Шосткінської спеціалізованої школи №13 допоможе і вашим учням запам’ятати написання нових слів в цікавій формі і проявити свої творчі здібності.

Оставить комментарий

Издательства

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку

Корректор

Если Вы вдруг найдёте ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите клавиши Shift+Enter чтобы сообщить нам об этом. 

Социальные сети