(044)240-21-01 phone logo

Ошибка
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 11816

Білінгвальне навчання в контексті сучасних інтеграційних концепцій освіти

Автор 
Оцените материал
(2 голосов)

Цимбалюк Олена Анатоліївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель англійської мови,
вчитель білінгвального малювання,
спеціалізована школа І ступеня № 322
з поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Києва.

Білінгвізм є предметом гордості тих, хто ним володіє, і предметом осуду з боку тих, кому його недодали. Якщо розглядати школу як модель людської спільноти (або спільноту в мініатюрі), виявляється, що саме білінгвальна школа є найбільш точним наближенням до життя сучасного мультикультурного суспільства. Її навіть можна вважати мультикультурною школою, яка створює Європу в мініатюрі.

Роман Алієв, Наталія Каже
«Билингвальное образование. Теория и практика.»

bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-7Політичні та суспільні зміни, які відбуваються у сучасному світі та в Європі зокрема та глобалізація суспільства, зумовлюють необхідність знання принаймні однієї або кількох іноземних мов. Це в повній мірі стосується англійської мови. Узагальнюючи досвід багатьох країн, можна зробити висновок, що найкраще іноземну мову засвоюють, застосовуючи моделі білінгвального навчання. Переважна більшість європейських країн може дозволити собі білінгвальну освіту, суть якої полягає в тому, що серія предметів викладається та вивчається іноземною мовою.

Білінгвальну освіту можна також розглядати в світлі сучасних інтеграційних концепцій освіти. Традиційне вивчення мови пов’язане з діяльністю лівої півкулі головного мозку – абстрактним, логічно-математичним, тобто раціональним мисленням, що вимагає довгих вправ для накопичення інформації в довготривалій пам’яті. В той час як процеси засвоєння мови пов’язані з роботою правої півкулі – образним, музичним, соціальним, інтуїтивним, тобто емоційним, асоціативним мисленням, що дозволяє надовго запам’ятати інформацію одночасно з її сприйманням. Навчання другій мові, що базується на змісті (content - based second language teaching) – це методика навчання, що допомагає розширити повну компетенцію завдяки такому змісту, котрий виходить за рамки звичайного уроку іноземної мови як спеціального предмету. Фактично це і є білінгвальна освіта, коли одночасно з навчанням предмету вчитель розширює та поглиблює мовну компетенцію учня.

Враховуючи вище вказані факти вже другий рік поспіль в нашій школі (Спеціалізована школа І ступеня №322 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м.Києва) проводяться білінгвальні уроки. Білінгвальне навчання – це викладання шкільних предметів іноземною мовою (з вживанням рідної мови на початковому етапі). В нашій школі такими предметами є предмети циклу художньої культури: образотворче та музичне мистецтво, трудове навчання. Білінгвальне навчання змінює ситуацію навчання: від вивчення іноземної мови до навчання з її допомогою. Учні вчаться розуміти і спілкуватись англійською в різних життєвих ситуаціях. Шкільна білінгвальна освіта є предметом підготовки дитини молодшого шкільного віку до життя в мультикультурному суспільстві, при цьому власне чи рідне культурне середовище дитини не лише не пригнічується, а й підкреслюється й розвивається в світлі порівняння і збагачення з середовища іноземної мови. Основна відмінність білінгвальної освіти від традиційної полягає в тому, що мова викладання є не лише засобом для передачі і навчання, але і його метою. Не викликає сумнівів і той факт, що оволодіння іноземною мовою найбільш успішно відбувається в молодшому шкільному віці в умовах актуального контексту.

Що таке білінгвальне навчання?

Білінгвальна освіта (bilingual education) - освіта, в процесі якої використовуються дві мови – рідна (перша) та друга (іноземна). Форми використання двох мов (вербальна, письмова, візуальна, аудіо та інші), а також види дидактичних матеріалів та їх мова не регламентуються, але їх рівень має відповідати середній мовній компетенції референтної групи. Перевага – крок в напрямку до освіти на кількох мовах (мультикультурна освіта).

Недоліки пов’язані з недосконалістю системи підготовки білінгвальних педагогів та відсутністю відповідних навчальних посібників.

Білінгвальне навчання – це різноманіття моделей та программ, об’єднаних єдиним принципом: в якості засобу навчання вживаються дві мови.

Мета білінгвальної освіти в нашій школі – рівень володіння англійською мовою понад програмні вимоги.

Білінгвальна методика

 • виникла як критика аудіовізуального методу вивчення іноземної мови;
 • сприяє засвоєнню і рідної, і іноземної, тобто обох мов;
 • забезпечує розвиток максимально активного словникового запасу як основи мислення;
 • передбачає використання в навчальному плані різноманітних моделей білінгвального навчання в залежності від ступеня інтенсивності вживання другої мови;
 • не перешкоджає домінуванню в школі рідної мови: мовою школи лишається мова родини.

Що принципово в методиці:

 • этапність, систематичність, довготривалість, варіативність;
 • відсутність перекладу (дублювання): джерелом отримання інформації виступають дві мови; шкільні предмети не вивчаються другою мовою, обидві мови застосовуються як інструмент передачі змісту навчального предмету;
 • скільки можливо – іноземною, скільки необхідно - українською.
 • рідна мова необхідна для збереження психологічних умов мотивації навчання, для забезпечення можливості вільного висловлювання, прояву творчості, для розвитку і самовдосконалення особистості;
 • друга мова націлена на реалізацію навчального стандарту;
 • оскільки білінгвальні програми націлені не на асиміляцію, а на інтеграцію та плюралізм, жодна з мов не повинна мати привілей (оцінка по предмету залежить від знань предемету, а не від знання мови, хоча звісно ці знання в деякій мірі є взаємозалежними).

Як впливає білінгвальна методика на загальний розвиток мови?

 • чим раніше починають вивчати іноземну мову, тим краще у дитини вимова;
 • краще розвивається фонематичний слух, слухова увага;
 • дітям молодшого шкільного віку легше зрозуміти механізм формування мови через лексико-семантичні асоціації, ніж через засвоєння фонологічної, морфологічної чи синтаксичної структури мови;
 • діти без психологічних труднощів та ускладнень переходять від однієї мови до іншої.

Як? Коли? Скільки?

Пропорція мов на уроці визначається його змістом, часом і місцем проведення, особливостями сприйняття учнів, особистістю вчителя, та є певні моделі білінгвального навчання. Розкриємо їх зміст:

1. Дублююча чи супроводжуюча, модель використовується як правило на початковому етапі навчання і пропонує представлення однієї і тієї ж одиниці рідною та іноземною мовами. Ця модель сприяє накопиченню фонду мовних засобів, здатних адекватно виражати предметний зміст. В процесі використання цієї моделі в учня встановлюється стійкий асоціативний зв’язок між змістовою одиницею та набором мовних засобів.

2. Аддитивна модель (доповнююча) передбачає подання іноземною мовою додаткової інформації, що частково чи суттєво збагачує зміст, вивчений рідною мовою. Додаткова інформація, як правило, подається у вигляді розповіді вчителя, друкованого тексту, спеціального дидактичного матеріалу (відеофрагменти, аудіозаписи і т.і.). Співставлення та обговорення основного та додаткового блоків ведеться як рідною, так і іноземною мовами.

3. Паритетна модель передбачає рівноправне використання рідної та іноземної мов при розкритті змісту предмета. Необхідною умовою використання даної моделі є досягнення учнями достатньо високого рівня мовленнєвої компетенції. При цьому мається на увазі знання певного об’єму спеціальних термінів, вміння виявляти змістові особливості використання спеціальних термінів.

bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-1

bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-2bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модель що витісняє. Сама назва говорить про те, що в цій моделі іноземна мова домінує при
розкритті предметного змісту. Використання даної моделі можливе лише на просунутому рівні білінгвального навчання, оскільки учні повинні володіти іноземною мовою в такій мірі, щоб заглиблюватись в предметний зміст.

Баланс між інформацією та мовою в навчальному процесі (Information and content balance through education) - вміння підпорядкувати лексику другої мови потребам навчального предмету та співвідносити її з мовною компетенцією конкретної аудиторії.

Намагаючись забезпечити баланс між змістом предмета та його лексичним наповненням в початковій школі ми користуємося дублюючою (1 -2 класи) та аддитивною (2 – 4 класи) моделями білінгвального навчання. Вчителі-білінгвали піклуються про досягнення академічного рівня у викладанні шкільного предмета і одночасному збереженні краткості, точності та логічності мови, не перевантажуючи зміст. В цьому нам допомагає метод впізнавання цілого слова якому навчає НМК Family and Friends з першого класу. Нові лексичні одиниці вводяться за допомогою карток з Teacher’s Resaurse Pack. Діти добре запам’ятовують слова прикріплені біля картинок.

Це означає, що при поясненні академічних понять ми, враховуючи недостатній рівень володіння мовою учнями, маємо право користуватись спрощеною (неакадемічною) мовою. НМК Family and Friends використовує чітку програму, яка базується на граматичних структурах. Таким чином у дітей розвивається впевненість і вміння ефективно спілкуватися англійською мовою разом з вмінням розуміти та засвоювати інформацію з ряду джерел.

В навчально-виховному середовищі умовно можуть виділятись:

 • інтелектуальне забезпечення (зміст навчання, система навчальних впливів, носії знань як суб’єкти (учитель), носії даних як ресурси (посібник, електронна база даних тощо), носії мети навчально-виховного процесу та суб’єкти управління процесу (учителі) ;
 • матеріальне забезпечення (навчальні приміщення, засоби навчання, підручники тощо).
 • bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтелектуальна складова в нашій школі забезпечується:

 • вчителями з двома фаховими спеціальностями, які дозволяють викладати предмети білінгвального циклу;
 • паралельними білінгвальними навчальними програмами (з мінімальною мовною ієрархією), метою яких є отримання учнями академічних знань двома мовами;
 • посібниками для учнів, розробленими на основі білінгвальних програм та з використанням пісенного матеріалу НМК Family and Friends, що виконують роль вправ-енергізаторів на білінгвальних уроках;
 • білінгвальними студіями за інтересами;
 • шкільним англомовним блогом.
 • bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивною ми бачимо інтеграцію іноземної мови з уроками фізкультури, позаурочною діяльністю, пов’язаною з рухливою діяльністю учнів. Слова іноземною мовою, що супроводжують ритмічний рух дитини, сприяють формуванню в його пам’яті єдиного звукомоторного образу, що дозволяє через асоціативні зв’язки полегшити дитині засвоєння іноземної мови. Це принцип забезпечують римівки (chants) НМК Family and Friends. Римівки забезпечують необхідну практику мови в контексті.

bIlIngvalne-navchannya-v-kontekstI-suchasnih-IntegratsIynih-kontseptsIy-osvIti-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуємо кілька порад та роздумів педагогів-практиків початкового білінгвального навчання, призначених вчителям, які навчають дітей іноземній мові, та кільком навчальним предметам, що характерно для початкової школи:

 • засвоєння мови являє собою активний процес, що найкраще здійснюється в ситуації спілкування (комунікації);
 • всі мови мають однакову цінність;
 • знання мов «зводить мости» між культурами;
 • мова являє собою процес мислення; вивчаючи мову ми краще розуміємо хід та образ думок іншого народу;
 • білінгвізм допомагає нам розміркувати, перш ніж говорити;
 • мова потребує підтримки та розвитку.

Література

Алиев Р., Каже Н. «Билингвальное образование. Теория и практика.». Рига, "RETORIKA А", 2005.

Бахтин Л.М. Два способа изучать культуру //Вопросы философии. - 1986. - .№ 12.

Библер В.С. Диалог. Сознание. Культура. – М., 1989.

Веденина Л.Г. Межкультурное обучение как полилог языков и культур// Межкультурная коммуникация./Тез. докл. Иркутск, 1993.

Выготский Л.С. Собр. соч. -Т. 3. - М., 1983. - С. 145.

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. - М.: Советский писатель, 1988

Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование. - М.: Народное образование, 1999.

Менская Т.Б., Поликультурное образование: Программы и методы. В: Общество и образование в современном мире. Сб. материалов из зарубежного опыта. Вып. 2., М., 1993.

Образование в конце XX века/ Материалы «круглого стола»// Вопросы философии. – 1992, - № 9. – С.3-22.

Певзнер М.Н., Ширин А.Г. Билингвальное образование в контексте мирового опыта. – Новгород, 1999.

Рязанова С.В. Диалог Запада и Востока.//Автореферат. – Пермь, 1998.

Фотогалерея

Урок билингвального изобразительного искусства во 2 классе на тему "Зимняя тишина".
Урок билингвального изобразительного искусства в 1 классе на тему "Орнамент".
Урок английского языка в 1 классе по учебнику Family and Friends на интерактивной доске с помощью программы I-Tools.


Оставить комментарий

Издательства

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку

Корректор

Если Вы вдруг найдёте ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите клавиши Shift+Enter чтобы сообщить нам об этом. 

Социальные сети