(044)240-21-01 phone logo

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ НМК «FLY HIGH»

Автор 
Оцените материал
(3 голосов)

Полушкіна Євгенія Миколаївна,
вчитель І категорії англійської мови
спеціалізованої школи № 202 м. Київ

 

formuvannya-InformatsIynoYi-kulturi-uchnIv-zasobami-nmk-fly-highРозвиток людського суспільства характеризується вмінням людини знаходити, отримувати і вдало використовувати інформацію у побутовій та професійній сферах життя. Науковий поступ суспільства, його перетворюючий вплив на всі аспекти людської життєдіяльності, розширення освітніх завдань спонукали вчених до розробки нової концептуальної основи, яка визначила сучасну освітньо-педагогічну діяльність. Вченими були обґрунтовані і розтлумачені поняття «інформатизація суспільства» та «інформатизація освіти». Концептуальна спрямованість інформатизації освіти була визначена поняттям «комп’ютерна грамотність», яке поступово розширилось до поняття «інформаційна культура».

Одним із головних завдань освіти на сучасному етапі є підготовка молодого покоління до швидкого сприйняття й опрацювання великих обсягів інформації, озброєння новітніми засобами та технологіями роботи, формування інформаційної культури.

Інформація від лат. «informatio» тлумачиться як роз'яснення; виклад фактів, подій; витлумачення; представлення, поняття; ознайомлення, просвіта . Отже, для всіх членів суспільства зростає необхідність постійного підвищення кваліфікації, оновлення знань, освоєння нового вигляду діяльності. Людина повинна уміти використовувати всі інформаційні ресурси, які накопичило суспільство. Особливо такі уміння необхідні сучасному вчителю іноземної мови від час його уроків. Саме такі потреби якнайкраще вчителю можливо забезпечити, використовуючи необхідні інформаційні ресурси.

Під терміном інформаційні ресурси розуміють наявні запаси інформації, зафіксованої на якому-небудь носієві і придатної для збереження і використання. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за значимістю не поступається іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним.

Навчально-методичний комплекс «Fly High» і є тим інформаційним ресурсом, що забезпечує високу результативність організації сучасного уроку англійської мови у початковій школі. А саме:

  • цілісність, неперервність і системність вивчення англійської мови;
  • побудова змісту і структури навчально-виховного процесу відповідно до завдань і основних компонентів нової державної навчальної програми;
  • організація у ЗНЗ інформаційного середовища, що стимулює до творчої інформаційної діяльності як вчителя, так і учнів;
  • формування позитивної мотивації учнів до вивчення англійської мови та британської культури;
  • залучення учнів до інтенсивної інформаційної діяльності, створення творчих та проектних робіт у процесі з даного предмету.
  • Таким чином, необхідність формування інформаційної культури для учнів початкової школи зумовлена тим, що змінюється інформаційне забезпечення навчального процесу у закладах освіти всіх типів і рівнів, формується інформаційна інфраструктура, розширюється мережа інформаційних баз знань, електронних освітніх і наукових комунікацій.

Оставить комментарий

Издательства

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку

Корректор

Если Вы вдруг найдёте ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите клавиши Shift+Enter чтобы сообщить нам об этом. 

Социальные сети