(044)240-21-01 phone logo

Впровадження дистанційних курсів в процес навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей

Автор 
Оцените материал
(3 голосов)

Бондар О.Ю.
викладач кафедри англійської мови
Київського університету ім. Бориса Грінченка

 

vprovadzhennya-distantsiynih-kursivНе секрет, що на сучасному етапі економічного розвитку знання англійської мови є важливим критерієм оцінки професіоналізму молодого фахівця, якому в процесі професійної діяльності необхідно працювати з інформацією, доступною світовій спільноті, та вміти спілкуватися із зарубіжними колегами.

Проте, незважаючи на високі вимоги до практичного володіння іноземною мовою майбутніх фахівців, кількість обов'язкових годин, що відводяться на вивчення іноземної мови у немовному вузі, залишається мізерно малим. Природно, що викладачам іноземної мови доводиться орієнтувати навчальний процес на збільшення самостійної роботи студентів, що, враховуючи специфіку предмета, не є виходом з проблеми.

Нові можливості в цьому напрямку надає організація дистанційного навчання (‘Open learning’, ‘Blended learning’ ‘Distance education’), яка виникла наприкінці ХХ століття та стала однією з найбільш ефективних і перспективних систем підготовки фахівців за кордоном. [4]

У чому ж полягає специфіка дистанційного навчання іноземної мови у вузі? Головною його особливістю є опосередкований характер спілкування викладач-студент, а з іншого боку, саме така форма навчання дозволяє максимально активізувати самостійну роботу студентів, що дуже важливо, оскільки в сучасних умовах майбутні спеціалісти повинні вміти самостійно вчитися протягом всього життя. [5]

Існують різні моделі дистанційного навчання, включаючи повністю мережеве навчання за окремим курсом, інтегроване з очним навчанням, інтегроване з кейс-технологіями, модель розподілених класів (на основі відеоконференцій або інтерактивного телебачення). Кожна із зазначених моделей має свою специфіку, яка стосується як організації навчальних матеріалів, так і методики проведення занять, форм взаємодії студентів один з одним, з викладачем. [1; с.1]

Найбільш адекватною моделлю впровадження дистанційного навчання іноземних мов на немовних факультетах може бути інтеграція очної та дистанційної форм навчання, адже цілий ряд практичних навичок можна отримати тільки на аудиторних заняттях.

Курси дистанційного навчання у нашому університеті розробляються на базі середовища Moodle, яке надає широкі можливості організації навчального процесу з використанням дистанційних технологій. Система дозволяє користуватися широким спектром інструментів, підлаштовуючи курси під вимоги кожного викладача та рівня знань та умінь групи, крім того забезпечується варіативність курсу для кожного слухача.

Серед основних елементів створюваних курсів можна виділити:

 • сторінку (веб-сторінка для надання теоретичного матеріалу для самоопрацювання та питань для самоперевірки);
 • гіперпосилання (можливість використання зовнішніх додаткових ресурсів для вивчення курсу);
 • глосарій;
 • завдання (ресурс, який забезпечує контроль за виконанням студентом практичних та самостійних завдань);
 • тест (проведення вступного, проміжного і кінцевого контролю). [3; c 30]

Викладач має можливість створювати та надавати доступ до чисельних навчальних ресурсів, давати зовнішні посилання на корисні ресурси, супроводжуючи завдання методичними рекомендаціями, створювати крос-навігацію по всьому курсу, складати тестові завдання різних типів.

Курс складається з декількох модулів, а кожний модуль містить структуровані теоретичні навчальні матеріали, адаптовані до самостійного вивчення, практичний матеріал, індивідуальні завдання, самостійну роботу, тести для модульного контролю, питання, вимоги та методичні рекомендації для підсумкового контролю.

Одним із позитивних моментів є можливість студента обрати будь-який порядок модулів навчання, самостійно спланувати час, місце і тривалість занять. Студенти можуть переглядати теоретичний матеріал та «проходити» уроки необхідну кількість разів, виконувати та здавати завдання для самоконтролю, відслідковувати електронні журнали оцінок та присутності, що сприяє формуванню відповідальності, свідомого ставлення до навчання та інших навичок «active learner».

Перевагою такої форми навчання є економія часу викладача, який зазвичай витрачається на перевірку тестів, вираховування середнього балу та підбиття підсумків.

На дистанційну форму навчання виноситься формування граматичних, лексичних навичок, а також такі форми мовленнєвої діяльності як аудіювання, читання та письмо, що дозволяє раціональніше розподілити навчальний час, присвятити аудиторні години удосконаленню навичок говоріння, вивільнити час для дискусій, рольових ігор, захисту проектів та ін.

Дистанційний курс дозволяє удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів, підкастів, відеоматеріалів. Інтеграція інформаційних ресурсів всесвітньої мережі у навчальний процес дає можливість більш ефективно навчати різним видам читання, безпосередньо використовуючи автентичні матеріали різного ступеня складності. Щодо письма, є можливості синхронної (Chat) і асинхронної організації писемної комунікації (пошта). Учасники синхронної комунікації обмінюються письмовими повідомленнями в режимі реального часу і користуються при цьому мовленням, характерним для усного спілкування. Асинхронна письмова комунікація дозволяє працювати над текстом більш ретельно, надаючи можливість продумати, виправити, переписати свій текст. Для консультацій з викладачем, спілкування з однокурсниками і обговорення попередніх роздумів в малих групах співробітництва, для відправки і перевірки викладачем письмових робіт можуть використовуватися форуми, електронна пошта, чати, телеконференції в режимі off-line і т. ін. [2; с.142]

Отже, поєднання традиційних методів та засобів навчання з сучасними дистанційними технологіями сприяє підвищенню успішності студентів, стимулює розвиток самостійної роботи та забезпечує оптимізацію навчального процесу.

Література

 1. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / докт. пед. наук, проф.Е.С. Полат // http://distant. ioso.ru/seminary/09-02-06/tezped. htm.
 2. Свиридон, Р. А. Дистанционное обучение иностранным языкам через компьютерные сети Internet / Р. А. Свиридон. – М. : МГУ, 2004. – С. 141-145.
 3. Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle: навчально-методичний посібник /Д.М. Бодненко, Л.О. Варченко, О.Б. Жильцов / За заг. ред. О.Б. Жильцова. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2012. – 112 с.
 4. Dayal Pyari Theory and Distance Education: At a Glance. 5th International Conference on Distance Learning and Education IPCSIT vol.12 (2011), IACSIT Press, Singapore, 2011, p. 94-99.
 5. Quality Issues in Distance Learning - AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business, 2007, p. 3-4.

4 комментарии

 • Комментировать Маргарита Калюжна Четверг, 23 Октября 2014 08:39 написал Маргарита Калюжна

  Дякую, пані Олександра, за відповідь. Певним чином потрібно визначити крітерії порівняння для цих термінів. Наприклад, http://kathykeairns.com/2014/07/10/distanceonline-education-%E2%89%A0-mooc/
  Для нас більш традиційним є дистанційне навчання. Цікаво є дослідження в Україні за цією тематикою.
  З пованою, Маргарита Калюжна

 • Комментировать Alexandra Четверг, 23 Октября 2014 07:53 написал Alexandra

  Пані Маргарито, дякую за зацікавленість темою. Massive open online courses - це одна з форм дистанційного навчання. Такі курси є відкритими для всіх бажаючих, що вкладається в концепцію Life Long Learning, наприклад улюблені всіма Coursera чи EdX.
  Натомість курс дистанційного навчання в нашому розумінні створюється викладачем відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Викладач власноруч створює курс, зараховує до курсу студентів груп, де викладає, та оцінює кожного.

 • Комментировать Маргарита Калюжна Воскресенье, 19 Октября 2014 14:29 написал Маргарита Калюжна

  Пані Олександра, дякую за статтю. У мене часто запитують: чим відрізняється дистанційне навчання від massive open online course (MOOC). Яка Ваша думка з цього приводу?
  З повагою, Маргарита Калюжна

 • Комментировать Елена Судакова Пятница, 17 Октября 2014 14:31 написал Елена Судакова

  В статті Олександри Бондар, викладача Київського університету ім. Бориса Грінченка розглядаються особливості дистанційного навчання іноземної мови у вузі, його різні моделі, включаючи повністю мережеве навчання за окремим курсом, інтегроване з очним навчанням, інтегроване з кейс-технологіями, модель розподілених класів (на основі відеоконференцій або інтерактивного телебачення), модульна розробка курсів дистанційного навчання на базі середовища Moodle, поєднання традиційних методів та засобів навчання з сучасними дистанційними технологіями.

Оставить комментарий

Издательства

Рассылка

Подпишитесь на нашу рассылку

Корректор

Если Вы вдруг найдёте ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите клавиши Shift+Enter чтобы сообщить нам об этом. 

Социальные сети